Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Holddannelse

 

Principper for holddannelse

Undervisningen kan af praktiske og pædagogiske grunde organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser.

Ressourcerne til holddannelse tildeles de klasser og de fag, der har de største praktiske og pædagogiske behov for holddannelse.

 

Praktisk holddannelse:

I de praktiske fag, håndarbejde, sløjd og madkundskab deles eleverne i store klasser på hold.

I idræt på 7. – 9. klassetrin deles eleverne på samme årgang i hold fx 4 klasser på 3 hold, således at undervisningen varetages af både en mandlig og en kvindelig underviser.

 

Pædagogisk holddannelse:

Eleverne i børnehaveklassen undervises ikke klassedelt men i deres gruppe i den overvejende del af undervisningen. Efter klassedelingen undervises de i deres klasse i den overvejende del af undervisningen.

Eleverne på 1. – 3. klassetrin undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningen.

I børnehaveklassen og 1. – 6. klassetrin kan holddannelsen tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområde og kun ske for kortere kurser.

Holddannelsen foretages altid på baggrund af den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen og forskellige behov.

Eleverne på 4. – 9. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises med udgangspunkt i klassen.

På 7. – 9. klassetrin kan holddannelsen ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår.

Holddannelsen foretages altid på baggrund af den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen og forskellige behov.