MENU
Aula_close Layer 1

Glemte sager

 

Glemte sager /tøj m.m.

Ting der glemmes på skolen, får lov ar blive, hvor de er glemt i et stykke tid, dog værdi genstande såsom smykker og mobil m.m. bliver afleveret på kontoret. Genstandene / tøj indsamles den første mandag i hver måned. Man er velkommen til at kontakte skolen eller kommer fysisk efter den manglende genstand. Ugen inden sommerferien fremlægges de glemte sager på Skoletorvetligeledes den sidste uge inden juleferien. Uafhentet tøj/sager vil blive givet SFO, som vil tage det de kan bruge, resten bliver lagt i Røde Kors´ container. OBS: Sager / tøj, glemt i Hurup Hallen / svømmehal, skal efterlyses der.