Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Konsulterende socialrådgiver

 

Hurup Skoles konsulterende socialrådgiver

Familiegruppen: Karen Marie Petersen
Tlf: 21 17 73 27
Mail: kmpe@thisted.dk
Træffetid på Hurup Skole: Torsdag kl. 9 - 11

 

Socialrådgiveren er konsulterende og kan

 • være sparringspartner for fagpersonelt 
 • yde åben rådgivning til såvel børn som forældre 
 • deltage i hjemmebesøg sammen med lærer/pædagog  
 • støtter op om det generelle samarbejde mellem børn, forældre, skole, SFO og forvaltning 
 • deltage i ”svære” samtaler 
 • drøfte anonyme sager med lærer/pædagog 
 • give redskaber til konfliktløsning 
 • bidrage til trivslen fx i bestemte klasser eller grupperinger sammen med lærere/pædagoger 
 • deltage i tværfaglige møder 
 • hjælper med afklaring og sparring i relation til målgruppedefinition, - herunder om, der skal afgives en underretning 
 • være undersøgende i forhold til kontakten til foreninger og fritidsliv i et nært samarbejde med skolens lærere/pædagoger

 

Den konsulterende socialrådgiver skal

 • medvirke til at forebygge, at børns vanskeligheder udvikler sig
 • være tilgængelig på skolen for skolens lærere, pædagoger og elever på bestemte tidspunkter 
 • deltage i kompetenceteammøder på skolen 
 • deltage i skole-hjemsamarbejdet i nødvendigt omfang 
 • deltage i andre mødefora på skolen, hvor bekymring vedr. elever drøftes 
 • indgå i skolens arbejdsgang vedr. håndtering af elever med bekymrende og ulovligt fravær 
 • indgå i en fast arbejdsgang vedr. underretninger til Børne- og familierådgivningen, således at en underretning altid er drøftet eller udarbejdet i samarbejde med socialrådgiveren 
 • være ambassadør for Børnehåndbogen 
 • administrere juniorkorpsstøtte i samarbejde med Jesper Hedegaard, Huset 
 • stå til rådighed med åben rådgivning til forældre

 

 

Samarbejdet med lærere og pædagoger

 • Når vi har en bekymring for et barn, er vi hver især ansvarlig i forhold til at få handlet på vores bekymring.
 • Den konsulterende socialrådgiver kan stille op som sparringspartner, hjælpe med at bevare overblikket og vejlede og hjælpe med at forberede tværfaglige møder fx kompetenceteammøder og sagsteammøder.
 • Socialrådgiveren kan være sparringspartner i forhold til at: 
 • anvende Børnelinealen og inddrage Beskyttelsesfaktorer og Risikofaktorer 
 • belyse, hvilke muligheder, der i det forebyggende regi, kan bidrage til at afhjælpe et barns vanskeligheder 
 • afdække konkret, hvilke muligheder skolen, andre faggrupper (PPR, Sundhedsplejen, sagsbehandlere m.v.), lokalområdet (fx i form af fritidstilbud) har 
 • forberede den svære/vanskelige forældresamtale og eventuelt deltage de første par gange 
 • definere formål og strategi 
 • udforme dagsorden og referat

 

Socialrådgiveren har en brobyggerfunktion mellem Børne- og Familierådgivningen og skolen og kan være behjælpelig med at: 

 • udfærdige underretninger, statusudtalelser m.v.
 • tydeliggøre, hvad der sker efter, at underretningen er sendt 
 • formidle kontakten til Sagsbehandlersektionen, når der fx. er brug for opfølgning på en underretning 
 • at vejlede i forhold til øvrige lovområder, som har indflydelse på familieliv, forsørgelse, specialrådgivning m.v.

 

Socialrådgiveren kan i særlige tilfælde tilbyde få (2-3) samtaler med børn, som har det svært og som har brug for at tale med en udenforstående voksen. Det kan være børn, som selv henvender sig eller børn, I opfordrer til at tale med os, fordi det, der fylder for barnet ligger ud over, hvad AKT-vejlederen kan/skal varetage.

Tilbuddet gælder alene rådgivning og evt. støtte til at få skaffet den nødvendige hjælp via inddragelse af forældre, AKT, PPR, Sundhedsplejen, Visitationen i Børneog Familierådgivningen mv.

Deltagelse i møder bedes lagt efter kl. 13:00 Den konsulterende socialrådgiver har ingen myndighedsbeføjelser og kan ikke iværksætte foranstaltninger efter Servicelovens § 11, stk. 3 eller kapitel 11 og 12.