Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens principper

 

Skolebestyrelsens principper for elevers brug af mobiltelefoner og eget it-udstyr

Mobiltelefonen må som udgangspunkt ikke være tændt i undervisnings- og SFO-tiden. Læreren kan dog beslutte, at mobiltelefonen må bruges i forbindelse med undervisningen. Mobiltelefonens kamera må ikke benyttes i skoletiden uden forudgående aftale med en lærer. Hvis eleven gentagende ikke retter sig efter disse principper, skal mobiltelefonen afleveres på kontoret, hvor eleven kan afhente den ved afslutningen af skoledagen. Ved gentagende inddragelse af elevens mobiltelefon, skal denne afhentes af forældrene ved afslutning af skoledagen. Eleverne er meget velkomne til at medbringe eget it-udstyr. Dette sker dog på eget ansvar og udstyret skal til enhver tid benyttes efter de gældende retningslinjer for brug af eget it-udstyr. Sker der skader på eller tyveri af elevens ting på skolen, er det den enkeltes egen indboforsikring, der evt. dækker tabet.