Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

 

Fravær

Blot 2 fraværsdage om måneden bliver til 20 dage på et skoleår. Det bliver til et helt skoleår over et skoleliv.

Det er vigtigt, at hjemmet respekterer skolen som arbejdsplads for elever og ansatte og at skolen har høj prioritet i jeres barns hverdag.

Det betyder bla., at lægebesøg, frisørtider, forlystelser og familiesamvær, så vidt muligt, placeres uden for skoletiden, at ferier holdes i skolens ferier og at fritidsinteresser planlægges, så skolen ikke forsømmes. Enhver anmodning om fritagelse fra skolen bør overvejes nøje.

Det er hjemmet og elevens ansvar at samarbejde med skolen om, at eleven indhenter eventuelle forsømmelser i forbindelse med fritagelse fra skolen.

 

Syge børn holdes hjemme.

Ved akut fravær orienterer hjemmet via FI klasselærer om fraværet og årsagen til fraværet. Orienteringen sker så tidligt som muligt og så vidt muligt inden kl. 07:50. Hjemmet holder løbende klasselærer orienteret, såfremt barnets sygdom varer ud over 3 dage.

Bliver et barn sygt i løbet af skoledagen, vil skolen underrette en af forældrene, og det forventes, at forældrene i løbet af rimelig tid tager hånd om barnet.

Fravær, af anden grund end sygdom, skal der forudgående indgås aftale om fx via ForældreIntra.

Hjemmet meddeler så tidligt som mulig klasselærer om planlagt fravær og årsagen hertil. Planlagt fravær en enkelt dag kan aftales med klasselæreren, mens fravær på 2 dage og derover skal aftales med skolens ledelse.

Årsagen til ikke aftalt fravær, skal, senest ved fraværets ophør, meddeles skolen via ForældreIntra.

Hjemmet kontakter skolen, hvis elevens trivsel eller fravær giver hjemmet anledning til bekymring.

Hjemmet holder løbende skolen orienteret om forhold i hjemmet, som kan have indflydelse på elevens trivsel og/eller fremmøde.

Hvis hjemmet ikke har orienteret klasselærer om elevens fravær, tager klasselærer kontakt til hjemmet efter 2. fraværsdag.

Klasselærer tager kontakt til hjemmet første gang eleven udebliver uden hjemmets begrundelse.