Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forsikringsvilkår

 

Forsikrings vilkår for folkeskoleeleverne i Thisted Kommune

Thisted Kommune har ingen kollektiv ulykkesforsikring for børn. Indenrigsministeriet har afgjort, at ingen kommuner længere må have kollektive børneulykkeforsikringer, og dermed er ansvaret for, at børnene og de unge er ordentligt forsikret - navnlig i skoletiden – lagt entydigt over hos deres forældre. Dvs. at denne type skader skal anmeldes til forældrenes private ulykkesforsikringer. Forældres eget erstatningsansvar er desuden gældende, når deres barn har udvist grov uagtsomhed, dvs. har handlet mere uforsigtigt end selv skødeløse personer samt ved forsætlig skade, dvs. at barnet har lavet skaden med viljen.